VÅRT STADKONCEPT

Cityplay är vårt kundprogram för städer och stadskärnor. Med Cityplay identifierar vi kunder, och genom att analysera deras beteende och aktivitet hjälper vi städer och lokala handlare att göra det mesta av fördelarna med en stad.

GÖR HANDELN ROLIGARE

Cityplay är en APP som kombinerar nödvändig stadsfunktionalitet, som navigering, stadsnyheter och affärsinformation, med en unik och innovativ shopping och spelupplevelse - "Play" i Cityplay! Genom att kombinera behov med roliga aktiviteter vill vi skapa värde för invånarna och få dem att gå från att vara anonyma konsumenter till identifierade kunder. För det är först när vi känner våra kunder som vi kan relevanta och skapa rätt erbjudande. Cityplay driver försäljning och skapar en roligare shopping upplevelse.

HUR FUNGERAR DET?

Cityplay fokuserar på lokal shopping. Och idén bygger på uppdrag, utför ett uppdrag och få en belöning. I Cityplay belönar vi beteende som gynnar staden, medlemmarna och de lokala butikerna.

Tanken bakom Cityplay är det traditionella stämpelkortet. Stämpelkortet i Cityplay heter "Uppdrag". Ett uppdrag kan vara allt som gynnar staden eller butikerna. Till exempel är besökare viktigt för ett stadskärnan, då skapar vi ett uppdrag som ökar besöken. För återförsäljare är försäljningen viktig, vi skapar en butikskampanj som belönar efter X antal köp eller för en viss summa i butiken. Alla dessa uppdrag samlas och tillsammans skapar dom Cityplay.

Det finns två typer av utmaningar:

STADS UPPDRAG

Dessa utmaningar handlar om att skapa verksamhet inom staden. Skapa din egen efter dina aktivitetsbehov eller använd de förinställda utmaningarna, till exempel:

  • Få weekendkunderna att handla på vardagar med "Weekday Uppdraget"
  • Öka handeln inom staden med "Big Spender Uppdraget"
  • Få medlemmarna att prova olika restauranger med "Foodie Uppdraget"
  • Diversifiera medlemmarnas shoppingvanor med "Explorer Uppdraget"

BUTIKS UPPDRAG

Butikerna har möjlighet att öka försäljningen och belöna lojalt beteende med sk. butiksuppdrag. Butikerna skapar sitt eget uppdrag med tillhörande belöning, till exempel:

  • Gör 5 köp på cafét och få en fri kaffe.
  • Gör ett eller flera köp på klädbutiken med det totala värdet av 500kr och få en värdecheck i butiken med värde 50kr.

BELÖNINGAR

Konceptet är enkelt, genomför en utmaning och få en belöning.

STADENS BELÖNINGAR & PARTNERS

Stadens belöningar tillhandahålls av staden. Det kan bestå av servicetjänster som parkering, gratis toaletter eller andra privilegier och / eller produkter. För att hjälpa till med dessa fördelar har Goloyal skapat ett partnerskaps program som ger externa varumärken och digitala tjänster möjlighet att belöna och visa upp sina produkter för stadens invånare. Allt för att inte skapa en ekonomisk börda för stadskärnan.

BUTIKS BELÖNINGAR

Butiken belönar sina egna kunder. Belöningen kan baseras på hur många köp medlemmen har gjort i butiken ( köp 5 kaffe, få den 6e gratis) eller att man handlar för en specifik summa ( Handla för 500kr och få ett par strumpor) Dessa uppdrag med belöningar skapas i Goloyal admin av staden eller av butiken själv. Ingen utrustning i kassan eller  system integration krävs.

MER ÄN BARA BELÖNINGAR

Cityplay är en app som belönar kunden för sin aktivitet och handel i stadskärnan men som även informerar och ger tillgång till  användbar och nödvändig stadsinformation på ett enkelt sätt.

NYHETER & KAMPANJER

Publicera nyheter och kampanjer enkelt i nyhetsflödet.

EVENEMANG

Informera och publicera alla stadshändelser i Cityplay för bredare räckvidd. Och varför inte även skapa en utmaning kring evenemanget och belöna med biljetter till aktiva medlemmar.

BUTIKS INFORMATION

Alla butiker i staden på ett ställe, med all nödvändig information som öppettider, kontaktinfo, utbud och innehåll m.m.

NAVIGERING

Hitta din väg i staden och givetvis till de anslutna handlarna och andra deltagare. Erbjudanden och rabatt Alla aktiva erbjudanden i staden, för att se till att vi samlar alla värdefulla saker på ett ställe.

ERBJUDANDEN

I Cityplay finns även funktionalitet för att publicera erbjudanden. Denna del i appen är överskådlig för att se vilka kampanjer som finns i staden.

ENKEL KOPPLING MED KORT

Vin kallar det Pay & Play. Genom att koppla kundernas betalkort till appen behövs inte någon kassa scanning av QR-kod för att se medlemmarnas köp och vi kan då också belöna inte bara genom antal köp utan också totalsumma. Enkelt för kunden och exakt för butiken och stadskärnan. Genom att använda denna metod kommer ni även att kunna se konsumtionsdata ner på öret för varje medlem och butikerna kan lättare räkna på de belöningar som dom vill ge ut.

GOLOYAL DASHBOARD

Bakom Cityplay appen finns Goloyal Admin. Från plattformen kontrollerar städer och butiker information och aktiviteter i Cityplay. Goloyal Admin hanterar allt från kunddata och appinnehåll till belöningar och statistik. Instrumentpanelen ger insikter av aktiviteter, transaktionsdata, medlemmar och medlemsutveckling. Alla intressenter har tillgång till plattformen. Staden kontrollerar appen och de lokala butikerna har tillgång till egen data och statistik. Goloyal är helt kompatibelt med GDPR och medlemmarna kan när som helst se eller återkalla sitt samtycke till Cityplay.