VÅRT KONCEPT HANDLAR OM ATT SKAPA VÄRDE

Lyckliga medlemmar och glada återförsäljare skapar framgångsrika handelsplatser och städer.
Vårt uppdrag är att skapa värde för både medlemmar, återförsäljare och handelsplats.

För att kunna göra detta vill vi skapa relationer, och för att kunna skapa relationer måste man veta vem man pratar med och vara tillräckligt intressant för någon att lyssna på. Det är vad vårt grundidé går ut på.

HUR?

Först behöver vi människor att prata med och detta gör vi genom att skapa ett lojalitetsprogram som kan förse oss med så mycket data att vi faktiskt kan börja kommunicera rätt saker till rätt person. Men för att få människor att gå med i programmet måste det finnas ett tillräckligt värde som gör det värt att gå med i programmet.

VAD ÄR ETT KUNDPROGRAM?

Kärt barn har många namn. Vissa kallar det lojalitetsprogram och andra kallar det kundklubb, vi kallar det kundprogram!
Ett kundprogram för en handelsplats handlar om att få besökarna att komma oftare, spendera mer tid på plats och indirekt konsumera mer hos handlarna på plats . Våra kundprogram för handelsplatser konkurrerar inte med återförsäljarnas egna kundklubbar utan fungerar som ett komplement men med ett mycket större utbud då alla handlare finns representerade.

PLAY - VÅRT CENTRUMKONCEPT

Vi har tagit fram vårt lojalitetskoncept tillsammans med handlare och potentiella medlemmar. För att kunna driva in medlemmar i ett lojalitetsprogram måste det finnas ett innehåll som tillfredställer och aktiverar besökaren. Traditionellt sett så har program för handelsplatser fyllts med erbjudanden för att få besökare att bli medlemmar, men detta har de senaste åren urholkats då handlarnas marginaler krymper och således också möjligheten att kunna producera erbjudanden som är bra nog för slutkunden. Att hitta bäst pris på en vara hittar du dessutom oftast på nätet men det är inte därför människor besöker handelsplatser - det är utbudet och upplevelsen!

PLAY

Play är ett gameification koncept  som är designad för att vara kul och utlösa försäljningsaktiviteter. Det är lätt att förstå och kopplar shopping och kundresan med belöningar och datainsamling. Med Play belönar vi lojalt beteende och hjälper butiker att öka sina marginaler.

INGA ERBJUDANDEN

I stället för att fokusera på erbjudanden som sänker marginalen vid första inköp, fokuserar vi på att få försäljningen först och sedan belöna kunden. Goloyal Play är baserat på prestationer. Gör prestationen och få en belöning. Vi belönar olika typer av beteende som gynnar handelsplatsen och butikerna.

Läs mer om PLAY här

VÄRDET AV EN DATABAS

Vem är det egentligen som besöker din handelsplats? Att skapa en relation kan värderas på många sätt.

"ITS NOT ALL ABOUT FOOTFALL"

Att få så många besökare in per år är handelsplatsernas nyckelsiffra. Ju fler besökare desto bättre försäljning och desto högre fastighetsvärde. Med en relationsdatabas av dina kunder har du en möjlighet att på individnivå analysera och attrahera dessa fötter så att dom kommer ofta. E-handeln är otroligt duktiga på att titta på trafik, ingångsvägar, köpmönster och applicera uppföljning baserat på dessa mönster. Idag finns tekniken att kunna göra detta även i den fysiska handeln och hela denna resan startar med ett lojalitetsprogram. Med en applikation nedladdad och olika typer av verifieringar på plats i handelsplatsen så kan vi idag titta på olika kundresor och faktiskt följa upp dessa till konverteringar precis som på nätet.

KUNDDATABAS SOM EN EKONOMISK TILLGÅNG

Med en databas fylld med konsumentprofiler, beteendemönster och köphistorik sitter ni som fastighetsägare på en guldgruva. Möjligheten att faktisk börja tjäna pengar på er databas tillsammans med varumärken och tjänsteleverantörer är nu närmare än någonsin tidigare. Att inte bara sälja en ljustavla utan faktiskt kunna sälja realtids kommunikation till precis rätt målgrupp vid rätt tidpunkt blir möjligt med denna databas.

DATA INSIKTER

Få full insikt om vem som besöker ditt centrum. I Goloyals admin finner du all statistik och information om hur:

  • Medlemmarna beter sig online och i appen
  • Beteende på plats. Vilka butiker och platser besöker dom
  • Profil information och egna preferenser
  • Köpbeteende och konverteringar

Detta är bara en liten del av informationen som du kan ta del av. Självklart kan du segmentera och kommunicera baserat på denna information.

Läs mer om insikter här

GOLOYAL ADMIN

Vårt administrations gränssnitt är hjärtat i alla våra produkter och tjänster. Här styr du innehållet, får insikter från statistik och sköter all kommunikation med dina medlemmar. Gränssnittet är enkelt att hantera och kräver inga förkunskaper.

Läs mer om vårt admin och plattform här